LIANE DE DEUGD

 

Na haar opleiding Opvoedkunde werkte zij een aantal jaren in de residentiële zorg als hulpverlener. Zij verruilde haar werk voor de op-leiding van Dramatherapeut en later Docent Drama. Door haar theateractiviteiten kwam zij in contact met de Beeldende Kunst en ging opnieuw naar school. Als docent was zij geruime tijd werkzaam binnen het Sociaal Pedagogisch Onderwijs waar zij vorm gaf aan de vakken Methodiek, Drama en Intervisie. In 2001 richtte zij haar bureau LUMUS op. Hierin komen haar competenties en talenten samen. Haar stijl van werken laat zich het best omschrijven als verrassend, inspirerend en energiek.

 

 

'Mijn stijl van coachen kenmerkt zich door heldere analyses en doeltreffende feedback. Ik werk doelgericht en stimuleer een actief ontwik-kelingsproces. Hiervoor zet ik creatieve werk-vormen in die ervoor zorgen dat je in korte tijd uitkomt bij de kern van je uitdaging. Speelsheid en humor completeren tot slot het coachings-proces'.

 

Liane de Deugd is naast haar werk van individueel begeleider, actief als trainer communicatieve en creatieve vaardigheden, geeft zij o.a. vorm aan creatieve teamdagen, werkt zij als trainingsacteur in vaardigheidstrainingen en regisseert zij bij gelegen-heid theaterprojecten. Ook ontwikkelt zij inter-actieve themavoorstellingen voor met name de Kinderopvang en de Ouderenzorg. Daarbij is zij actief Beeldend Kunstenaar.

 

 

 

 

 

LUMUS
info@lumus.nl